นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชพลเทรดดิ้ง สำนักงานใหญ่ (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย เป็นต้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า

1. การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าหรือบุคคลใดนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อการให้บริการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อเมื่อมีความจำเป็น และเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของบริษัท

2. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัทเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้า ซึ่งจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น ข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้รับนั้น จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อนเสมอ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
 • ข้อมูลการสมัครรับข่าวสาร และการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด
 • ข้อมูลสถิติ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ การค้นหาผลิตภัณฑ์
 • ข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น ไอพีแอดเดรส คุกกี้ อุปกรณ์ที่ใช้
 • เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับ และที่กฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน

3. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ลูกค้ามีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของ โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้านอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าให้เข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อน เว้นแต่
 • บริษัทได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 • การให้ข้อมูลเป็นไปเพื่อช่วยให้สามารถทำธุรกรรมตามที่ลูกค้าประสงค์
 • การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
 • การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจตามกฎหมาย
ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากลูกค้า อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง การออกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมทั้ง การจัดกิจกรรมรายการส่งเสริมการตลาดของบริษัท บริษัทจะรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทได้ตลอดเวลา
เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมด้านการตลาดของลูกค้า
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และโปรโมชั่น
 • เพื่อทำการค้นคว้าทางการตลาดและอื่น ๆ
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

4. คำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชพลเทรดดิ้ง (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ได้มีการจัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคล

5. การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถกดยอมรับการใช้คุกกี้ เมื่อเข้าเว็บไซต์ของเรา หรือท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราโดยที่ไม่กดยอมรับการใช้คุกกี้ได้เช่นกัน นั่นหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธการใช้ได้ และยังสามารถกดลบคุกกี้ออกได้ตลอดเวลา หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านสามารถปิดการใช้งาน โดยการตั้งค่าที่โปรแกรมเบราวเซอร์ของท่าน

นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งจะได้รับการดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางที่คุณเข้าชมในแต่ละครั้ง หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่สามารถจดจำคุกกี้ตัวนั้นโดยเฉพาะ คุกกี้มีประโยชน์ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ตลอดจนสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการได้โดยอัตโนมัติ
คุกกี้มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย เช่น อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่หน้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จดจำสิ่งที่คุณเลือก และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานโดยรวมให้ดียิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้ยังช่วยรับรองได้ว่าคุณจะได้เห็นข้อมูลที่ตรงกับความสนใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเว็บโดยรวมของคุณ นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานในเว็บไซต์และเส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ โดยคุกกี้บนเว็บไซต์นี้จะไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้สองประเภท ได้แก่ "คุกกี้เซสชัน" และ "คุกกี้ถาวร" คุกกี้เซสชันคือคุกกี้ชั่วคราวที่จะอยู่ในอุปกรณ์ในขณะที่คุณยังอยู่ในไซต์เท่านั้น ส่วนคุกกี้ถาวรจะอยู่ในอุปกรณ์ได้ยาวนาน จนกว่าคุณจะลบคุกกี้นั้น ๆ ด้วยตนเอง หรือหมดอายุการใช้งานของคุกกี้นั้น ๆ

การปิดหรือเปิดใช้งานคุกกี้

(1) การปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมด
คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราวเซอร์ของคุณ หากปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้งานในบางฟังก์ชัน ตลอดจนทุกคุณลักษณะแบบอินเทอร์แอ็คทีฟของเว็บไซต์นี้ได้
(2) การปิดใช้งานเฉพาะคุกกี้ที่คุณเลือก
คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้บางอย่างเท่าที่เห็นว่าจำเป็นได้ อย่างไรก็ตามโปรดคำนึงไว้เสมอว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากบริษัทอาจถูกจำกัดไปด้วย
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดหรือเปิดใช้งานคุกกี้ คุณสามารถเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในเบราวเซอร์ที่คุณใช้ เพื่อศึกษาในรายละเอียดที่มากขึ้นได้

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการยกเลิกการยินยอม

บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและนโยบายของบริษัท หากท่านไม่ยินยอมกับนโยบายในการนำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ ท่านสามารถยกเลิกการยินยอมได้ที่ช่องทางติดต่อด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่
ชื่อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชพลเทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ : 72 ซอยท่าข้าม 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
อีเมล์ : [email protected]
โทรศัพท์ : 02-451-0366

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย โดยเมื่อผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่ยินยอมให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอน
เรามีมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน และมีการจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง ตลอดจนจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ จนกว่าท่านจะดำเนินการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจนกระทั่งเสร็จสิ้น

ความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ทางเราไม่เก็บรักษาสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบที่ต่างออกไป หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบเพื่อทำการอัพเดทให้ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน

การอนุญาตยินยอม

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความยินยอมจากท่านเท่านั้น กรณีที่ท่านได้ตกลงสั่งซื้อสินค้า และลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการจัดเก็บการใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ โดยการสมัครสมาชิก ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง รวมถึงเราอาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในช่วงการส่งเสริมการขายและกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท โดยบริษัทสามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนท่านได้อนุญาตให้บริษัทเปิดเผยและ ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ก่อนการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) การอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลงการซื้อขาย”) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่พึ่งกระทำ ซึ่งทุกการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) ถือว่าถูกกำหนดและควบคุมตามข้อตกลงการซื้อขายดังกล่าว โดยการสั่งซื้อสินค้าชิ้นใดๆ ก็ตามคุณ/ท่าน ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการซื้อขายนี้

1. รายละเอียดข้อตกลงการซื้อขาย

ข้อตกลงการซื้อขายนี้มีผลบังคับใช้กับทุกคำสั่งซื้อและการซื้อขายที่ถูกจัดทำภายในเว็บไซต์ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) ซึ่งทาง Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อตกลงการซื้อขายเป็นครั้งเป็นคราว โดยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและข้อตกลง มีผลบังคับใช้ภายในวัน หรือหลังจากวันที่ประกาศข้อตกลงดังกล่าว
Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) จำหน่ายสินค้าต่อลูกค้าที่เป็นผู้ใช้สินค้าโดยตรง และ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) ขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าต่อผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการซื้อขาย หรือบุคคลใดที่มิใช่ผู้ใช้สินค้าโดยตรง กล่าวคือ ไม่จำหน่ายสินค้าเพื่อการขายต่อ
สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) นั้น ทาง Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) ดำเนินการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้กับทาง Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) เมื่อท่านได้ทำการกดสั่งซื้อสินค้า นอกเหนือจากช่องทางดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) ได้ตามช่องทางที่ได้กำหนดไว้บนเว็บไซต์
ในกรณีการใช้งานบนเว็บไซต์ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) ท่านได้ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายการยอมรับข้อตกลงการใช้งานร่วมกันดังนี้
“ก่อนการกดสั่งซื้อสินค้า ท่านจำเป็นต้องอ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการซื้อขาย”
“เนื้อหาสำคัญที่ท่านพึ่งทราบอยู่ในเงื่อนไขและขอบเขตการรับผิด ระบุในข้อ 7 หากท่านพบว่า ไม่ยินยอมตามข้อตกลงการซื้อขาย ท่านไม่ควรดำเนินการสั่งซื้อสินค้าชิ้นใดๆ ระบุไว้บนเว็บไซต์ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู)”

2. ขั้นตอนการสั่งซื้อ

สำหรับการซื้อสินค้า ระเบียบการที่ท่านพึ่งปฏิบัติตาม ดังนี้ :
 • กรอกชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่จัดส่ง, เบอร์โทรศัพท์, ชื่ออีเมล์, ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ
 • กรอกที่อยู่จัดส่ง ภายในประเทศไทย ที่มีอยู่จริง และสามารถติดต่อได้
 • กรอกหลักฐานการชำระเงิน และส่งมาที่ LINE@ : @pearl.bijou
ท่านกดสั่งซื้อสินค้า โดยคลิกที่ปุ่ม “ADD TO BAG” และดำเนินการต่อไปที่หน้า “CHECK OUT”
บนหน้า CHECK OUT PAGE ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำสั่งซื้อดังนี้ยอดชำระเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ ในกรณีเกิดข้อผิดพลาดในข้อมูลดังกล่าว
ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบและแก้ไข รายละเอียดของชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับให้ถูกต้องก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ หากสินค้าได้ถูกจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การแก้ไข “ที่อยู่จัดส่ง” ไม่สามารถดำเนินการได้

3. ขั้นตอนของรายการคำสั่งซื้อ

เมื่อท่านกดส่งมอบคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) จะมีการจัดส่งอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ แจ้งให้ท่านทราบ พร้อมกับรายละเอียดต่างๆ ของสินค้า
Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) ไม่อาจสามารถยอมรับทุกคำสั่งซื้อได้ทุกครั้งเสมอไป โดยPearl Bijou (เพิร์ล บีจู)ถือสิทธิ์ในการการตัดสินใจเลือกยอมรับคำสั่งซื้อนั้น แต่เพียงผู้เดียว เนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิเช่น การระบุราคาสินค้าผิด, สินค้ามีจำนวนไม่เพียงพอ, การสั่งซื้อที่ผิดปกติ หรือการสั่งซื้อที่ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู)ตระหนักว่า เป็นการมุ่งร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงรวมไปถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เหนือการควบคุม ซึ่งทำให้ไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อได้ อีกทั้งข้อจำกัดอื่นๆ ที่ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู)อาจจะพิจารณากำหนดในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับสถานการ์ณนั้นๆ ในแต่ละกรณี

4. การจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาการจัดส่งแบบปกติ อยู่ระหว่าง 2 – 3 วันทำการ (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และระยะเวลาการจัดส่งแบบด่วน อยู่ระหว่าง 1 – 2 วันทำการ (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) ขอสงวนสิทธิ์การจัดหาตัวแทนขนส่ง เพื่อชดเชยค่าจัดส่งที่เท่ากัน หรือน้อยกว่าเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า ตามคำสั่งซื้อนั้นๆ

5. การคืนสินค้า, คืนเงิน และซ่อมบำรุง

สินค้าทุกชิ้นเมื่อซื้อแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับเปลี่ยนหรือคืนเงินหรือแลกชิ้นเก่าเปลี่ยนชิ้นใหม่ ในทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงซื้อขายนี้ หากการซ่อมแซม (รึความพยายามที่จะซ่อมแซม) สินค้านั้นมิได้ถูกซ่อมแซมโดย Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) ถือว่า สิ้นสุดการรับประกันสินค้าของ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู)

6. การรับประกันสินค้า

กรุณาเก็บรักษาใบรับประกันไว้กับสินค้า หรือส่งต่อไปยังผู้รับของขวัญ (กรณีซื้อเป็นของขวัญ) ถือเป็นสิ่งสำคัญ อ้างอิงเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้า เพื่อคงสถานะภาพการรับประกันสินค้า ท่านสามารถส่งคำขอซ่อมสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้านั้นมีลักษณะบกพร่อง หรือไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ นอกนั้น สำหรับกรณีติดต่อเพื่อส่งคำขอซ่อมสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อและแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อได้ที่ email : [email protected] หรือ LINE@ : @pearl.bijou หรือโทรศัพท์ 02-451-0366 ระหว่างวัน-เวลาทำการปกติ (จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.) โดยค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงนั้นลูกค้าเป็นฝ่ายผู้รับผิดชอบ
การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุม รอยทะลอก และการฉีกขาดทั่วๆ ไป, หรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย, หรือการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม (เช่น การกระแทก, การกดทับ หรือการเบียดเสียดสี) Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) ขอถือสิทธิ์เป็นฝ่ายพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว ในความเป็นไปได้ที่จะซ่อมบำรุงสินค้าชิ้นนั้นๆ ให้กลับไปเป็นสภาพดั้งเดิม
ในกรณีที่สินค้าของท่านผ่านพิจารณาการซ่อมทางPearl Bijou (เพิร์ล บีจู) จะดำเนินการซ่อมอย่างเต็มความสามารถที่จัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสินค้าดั้งเดิมให้มากที่สุด เนื่องจากลักษณะสำคัญของไข่มุกเลี้ยงทั่วไป คือ ตำหนิธรรมชาติบนผิวไข่มุก หรือรูปทรงของไข่มุกที่มีลักษณะเฉพาะตัวทำให้ไข่มุกทุกเม็ดนั้น ไม่มีลักษณะจำเพาะที่เหมือนกันทุกประการ

7. ขอบเขตการรับผิด

Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) ขอรับประกันต่อท่านว่า สินค้าใดๆ ที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) นั้นอยู่ในระดับคุณภาพที่ลูกค้าพึ่งพอใจ และเหมาะสมสำหรับการสวมใส่ในคุณลักษณะที่สินค้ากลุ่มประเภทเครื่องประดับนั้นพึ่งมีโดยทั่วไป
Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) มีขอบเขตการรับผิดต่อเฉพาะความเสียหายและสูญเสียที่พึ่งคาดเดาได้ หากแต่ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) ไม่สามารถรับผิดในความเสียหายและสูญเสียที่คาดเดาไม่ได้ จากการระบุขอบเขตการรับผิด ในการร่างข้อตกลงการซื้อขายนี้ ไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด กับสิทธิ์ส่วนบุคคลของท่านลูกค้าในฐานะผู้บริโภค เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การรับผิดของ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) จึงขอชี้แจงว่า การชดใช้ค่าเสียหายนั้น ถูกกำหนดตามจำนวนมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าชำระจริง รวมกับค่าขนส่ง
ในข้อตกลงการซื้อขายนี้ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) ไม่รับผิดในกรณีดังนี้
- สำหรับการถึงแก่ความตาย หรืออาการบาดเจ็บที่เป็นสาเหตุจากความประมาทของ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู)
- การฉ้อโกง และการบิดเบียนข้อเท็จจริง
- สำหรับเรื่องต่างๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายต่อPearl Bijou (เพิร์ล บีจู)
เว็บไซต์ Pearl Bijou (เพิร์ล บีจู) อยู่บน URL ที่ชื่อ (www.pearlbijou.com) ถูกเป็นเจ้าของโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชพลเทรดดิ้ง บริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนการค้าหมาย (3)181/2536 เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 1993เป็นต้นมา
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็ปไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว
Top