วิธีการเก็บรักษาไข่มุก
วิธีการเก็บรักษาไข่มุก
วันที่/เวลา: 2018-11-26 16:48:44

  • ควรเก็บ ไข่มุกไว้ในถุงผ้าหรือในกล่องห่างจากอัญมณีอื่น เนื่องจากไข่มุกมีความเปราะบางกว่าอัญมณีอื่น การนำไปใส่รวมกัน อาจจะทำให้ไข่มุกมีรอยได้ เนื่องจากการเสียดสี
  • ควรใส่เครื่องประดับมุกเป็นชิ้นสุดท้าย หลังจากทำการใส่น้ำหอมหรือ สเปรย์ ฉีด เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอาจมีสารเคมีบางชิ้นที่สามารถทำให้ความวาวของไข่ลดลงได้
  • ควร เช็ดไข่มุกด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
  • ห้ามแช่เครื่องประดับมุกในน้ำสบู่
  • ห้ามใช้ระบบเครื่องกล เช่นอัลตราโซนิคหรือไอน้ำเพื่อทำความสะอาดไข่มุก
  • ไข่มุกและสร้อยข้อมือควรมีการเครื่องป้องกัน ควรเก็บไว้ในกล่องสำหรับเก็บเครื่องประดับไข่มุกสำหรับการเก็บรักษา หากไม่ได้สวมใส่ทุกวัน
  • ควรเก็บไข่มุกไว้ในมีอากาศถ่ายเท

 

Top